OLDEN GLOBE NOMINATIONS

BEST FILM ' BEST DIRECTOR ' BEST ACTOR ' BEST ACTRESS ' BEST SCREENI’LAY

HENOMENAL... FILM OF THE YEAR! **** " ystericaIIy FUNNY’ZWSWM TRIUMPH!” *****W “Bill Murray is MAGNIFICENT.” moduymw

9 ' 6* I " ; ~ . ,9 BILL SCARLETT MURRAY JOHANSSON The new film written and directed by Sofia Coppola IIIIIUS IIAIUIIIS ner¢amgxx IIMIIIIUIII ZUIIHUPI/[IIMINIAI IIIMS IRIIIIIICISIIII MI W IIIIIIISIAIIUII' BIII MURRAY SIAIIIIII JIIHAIISSIIN IIIIIVANIII IIIIIISI NINA IIIIIIS IIIMIHIIIII HAYIISHI IIIIIAII IIIIIZHI NANCY SIIINIII mm RUSS KKBAHHHI SARAHHAEK '* IANIIAIIIHI] EAIIUMGHIINE MIIIHGIAZI IIII’IIIIIIAIIIIISIIIHIIIIIPPIIIA mmmms H888 KAIZ snmwwnm sungcmmw

'F'q ‘C' www.Iost-in-translation.co.uI< I”??? ' Imam

UGC UGC ODEON ODEDN mm mm CAMEO Sailffifififzfii QB “‘3123 01413394298 0.33533”.

STARTS JANUARY .9