GLASGOW PRINT STUDIO 35 King Street. 553 (WIN. Mon Sat IIIain 5.30pm.

Elspeth Lamb - Delta l'nnl Hi 24 Dec.

l-'ollou ing the \llL‘L'L'\\ ot’ her e\hihition oI' I‘NII Iiillt'/I\IUII(’\. lil\pclll l.anih lt‘itlhlttl'lth the galler} \pace \i itli an installation ol traditional and digital prints. uhich e\plore time. \pace and imagination.

Christmas Show t‘nnl Hi 24 Dec. (ilasgim I’riiit Sttidio itl‘ll\l\ present \lttitll pl'llIIS t'or‘ ('hristniax in ini\ed media at \ar}irig ii‘icex.

Christmas Won erland

l'ntil Hi 34 Dec.

A selling exhibition ot' conteiiiporar} prints. icu eller_\. L‘L‘I‘ttIIIlL‘\. gl;i\\\\ are. textiles and handmade L‘ttl'ds. all priced under filth).

THE GLASGOW PROJECT ROOM

tl'oriiier'l} (ilaxgtm Independent Studio).

'I‘op I5Ioor. (i-I ()xhourne Street. 553 I473.

'I'hu Sat llain 5pm.

Happy Birthday Jesus

Sat IS l‘ri 3| l)ec.

Mixed inedia \\Ul'l\ It} members of the studio.

THE GLASGOW ROOM

(irotind l-‘loor. l’rincex Square. Buchanan SII'L‘CI. 33l Sl(i3. Mott Sat lllatii (iptttl Sun lIain 5pm.

New Artists l'ntil l-ri 3| I)ec. A \ai'ied selection ot' \\Ul'l\ h} tip-and-coniing artists I'eatui'ing sculpture. te\tile design. paintings and .ieueller).

KILMACOLM COMMUNITY CENTRE ’I‘he ('r‘oxs. Kilniacolni. 3-13 5333. Christmas Sale Sat 4 Dec.

IIIani 4.3(Ipni. A large selection oI drau ings. paintings and large canxasxex h) students and graduates front the Scottish art schools.

LILLIE ART GALLERY

Station Road. Milngai ie. 578 88-17. 'I'ue l'i‘i IIIani Iprn. 3 5pm; Sat ck Sun 3 5pm.

Christmas Art And Craft l'ntil Sun it) l)ec. A selling e\liihrtion oI arts and ct'altx.

Snow White, Snowy And The Bright Shining Star l'ntil Sun I‘) l)ec. ()rrgiiial ai'tuork Ii} (ilasgou-Iiaxed lllll\ll';tlttl‘ .Slhttlt Scott.

LLOYD JEROME GALLERY

3IIII Bath Street. 53l “"33, Inc Sat Uain (ipni. ('Iosed Sat IS I)ec 'I'ue ll Jan.

Small Screen Five t‘nnl \Ved It) .Ian. Small-scale \L‘I'L‘L‘IIPI'IIlh h) (ilaxgon l’rrnt Studio members Ashle} (‘oole llettie lla\\\ortli. .lo_\ Bain. \Vill Ma“ and Norman Mathiexon. \\ itli all \\ot'l\\ Ior sale.

PROJECT ABILITY

('entre l‘oi' l)e\e|opinental Arts. IS Albion Street. 553 3833. Mon ‘l'ri 10am-5pm.

Christmas Show I‘i'i Iii-flint 23 Dec. An e\liihition oI' I'esti\e arts and crat'tx \\ itli prices ranging Iroin L5 L50.

EDINBURGH GALLERIES

ART GYM 8: CRAFT STUDIO

36 St Stephen Street. 335 5865. Tue l'i‘i Ilani (rfitlpiii; Sat Itlani (i.3IIpiii; Sun noon (ipni.

Christmas Exhibition

L'IIIIl l‘ll'l .il l)L'L‘.

A \\ ide range oI~ arts. cral'tx and ('hrixtrnax giI'tx h} local artists.

A \alc oI' liarid-ct‘alted (‘hi'istnim giI'tx takes place on Mon (i l)ec li'otti 7 0pm. plus (‘lirixtniax craI't—nialtirig \\til’l\\ltt)p\ on Wed S l)ec t7 0pm I.

THE BELLEVUE GALLERY

4 Belle\ tie (’rexcent. 557 loo}. 'l‘ue Sat noon (ipin.

2000 Pots l-‘ri l7 l)ec Sat 33 Jan. A group \llti\\ ot' unusual pieces I'or \aIe h) \oine oI' Scotland's leading ceraiiiicixtx.

BOURNE FINE ART () l)ttltdtt\ SII‘CL‘I. .557 405“. Mott l‘it’i IIIani (ipni; Sat lIain 3pm.

CY [21L CEDBED FINE ART bpri‘isii Diixi‘ixcs writ—'2ch CI‘JNTL’DY

148 \V'csl chgcnI SI Glasgow (1'2 '2lQQ\&coIland

., II I li \VlX’l‘lflR (:()l.l.li( ill( )3: xi .v/n‘ri'zi/[i' r't'i'c‘m'rd i'ulli'rtiim ii/‘ii'm'l.’ [{l' Hrmjr Alarm: (inst/1r Klimt. /1) l-i'iyniizvmi. lair/1r Hmm‘i: l’nrt'i'i'mi. It'm'd/ia'. Kiri: Harlan/1’. Knox. Blur/airlift}: .llr( .‘mrrt‘. I" .lIan)mm/d. lIiTI‘I‘U/Ull‘. Drum/d ( .‘lm'lc and mum (tr/Jeri: .-\l.l, WORKS l"()l{ S.-\l.I-i. (i().\"l'l.\'L'l{S L'X'I‘Il. li.\'l) ()li [AXL'ARY 3(l()().

l.tlttt'\ Kat RSW RSA 'Biih'iiiiii I’iiiiiii'i"

Designs for Christmas

'3“ L'"':t‘) Sheena .\cha\ler Mark Nuell Saiali 'l‘oiiilrn S)aiin \"an Niltttk ('ollettc \Vaudh) l’at McAnall) Sal|_\ Anne l.o\\c Izlr/ahctli Maldonado Jane .\l.lk‘lllltt\lt .lilI \e\\lit‘tmk Anna ()pliei lliett l’a)ne Sir/aniie l’otter Sonia Rae 'l'eena Knit Rarnxa) (‘r'aig Stuart (inn 'I‘lioi (Bill) l.angton Sarah I'iI/alaii lIti\\;lltl l'lla lloiiileldt (‘atlrernie Illll\ Jeiern) llickx I).i\id Ileinpxtead l.|\.l llarnillon \Villiain Ilall Reliecca llalxtead Anne ('lare (iialiain Leigh I-otlieiingliani ‘lie\oi I'UIICSICI le J\‘\\t‘llt‘l) Janet Ilincliclitle .\lc(‘utclieon l)ehor.i|i l'.d\\ard\ Yen Duong (’arol}n Raltia) Jack (itiniirngliaiii Alan (‘ra\loid Amanda (’olciiiaii Deluxe (‘lark Jo Iiutlei Moll) lltillick .\'rna Iiukuc Nicola Ilecci Marianne l’ttllC\l \Vall) (itllicit Roget .\THIII\ "'.‘\.":~ Sharon 'l'ing l'iona Rtillieilord Saiii I’ickaid l'iona Mclritoxli t‘l‘exxntii Stephanie \ltlltt\\;lIIL‘ l'.lla l)ot;in Neil lioltle |"raiice\ Ste\eri\ori llillti l.IClX‘ll Si" RIL'IIJHIMHI tk ()tte\\rll Kenn ()'l)\\,\\‘i Rttiici

Millai

3'9.“ lloh ('rookx (‘atlieiinc llongli Jane ('hailex LL":-

t‘tt’A (‘Iirixtirie Jones l'lllltl 'l'oiiacclii loe

\Vltitextde ('arol) ii (iL‘lltlL‘l\ Saxlia \Vaidell Jacqui Ratitta) ka Lorraine Rnltxtttl l)a\ id ('olien Alixon Ste\\art \‘i\ienne Ruxx \"\'::' \'.-:"‘ Mhani (‘oi‘i' .\'ei| Ilard) Mike l.)tligoe

gallery

I U BIA l‘llS\\ ( )( )l) S'I‘Rlzl'. l‘ (il..'\S(i()\\ (i3 4H. II'.I,I.I’HU\'I. Ill-ll A'J'.‘ Jo)“ I-.\,\'Ul~1/ 5'33 h.‘ '3"

Roger Billclifi'e

Ili‘lt'ttx HI l)_'\iIJ

3i uh lx-ecmtm trim»

_"th .\'o\enil\ei

The Wilkie Tradition

Mon lit 34 Dec. l’aintingx Ii} .lolin Burnet. v\le\.inder (arse. .'\le\andcr l‘i‘aser Stir. Andre“ (ieddex. “alter (ieiltie and Thomas S\\oi‘d (iood.

CALTON GALLERY

III l{o_\al 'I'eri'ace. 55o IIIIII Mon I-i'r IIIaiii (\PIII; Sat IIIarii lpiii.

20th Christmas Exhibition

Thu 3 ’l‘liu 33 Dec.

\Vatercoloui‘ PttlIIIIIIgW and sculpture h_\ lir‘rtrxli and l-Iuropean .II'II\I\ trorn

I'5I) 105“. including Rohin I’Iirlipxon. (iL‘UI'g'L‘ llttthlttlt ttlltl .'\lllUlllL"l .UIIIS Bar} e. CONTACT GALLERY

(ii'indla} (‘ourt (‘entre. (irindla) Street Lane. 33‘) 70-1]. Mon 'l‘hu IIIarii 4pm". l‘ri IIIarn 3pm.

Big Sale 2 Mon l5 llttl lo Dec. ()riginal ttl'l\\ttl'l\\ at discounted prices featuring pl‘lllh. photographs. draxx ingx. \c'lllpllll'c. gl;t\\\\ttl'l\ ttltd collage.

THE DI ROLLO GALLERY

37 Qtieeiixtcr‘i‘) Street. 33” 4150.

Mon Sat 0.30am 55tlpni; Stiii

noon 4pm.

Pre-Christmas Show t'nnl ‘I'hu t) l)ec. Paintings h) [an l’atullo. .lohn I.a\\rrc Morrison. (iillian (ioodheir. Alan Sutherland. .lan l‘lSliL‘l'. .lo}ce liorland

and the Iii‘xt \hoxx ing oI \xork h} ('Iiinexe

ttI'IISI llatrng llai.

DUNDAS STREET GALLERY

(ta l)tiiida\ Street. 553 0503. Mott Sat Illatti (iptii.

Peter Michael Mott n In 34 Dec. \Vatei'colourx oI' lidinhurgli It} l’eter Michael.

EDINBURGH GALLERY

ISa l)unda\ Street. 55" 5333. Mon i-n Ilain 5pm; Sat Itlarn Ipni. Christmas Exhibition

l’ntil l‘ri SI l)ec. l’aintingx h} galler} tIl‘Il\l\.

\x/ '.‘ Mel. U.(' Ldtk‘

Gallery 1

FESTIVE ART

GALLERY

stars of the east

Christmas Exhibition to 24 December

Ceramics, sculpture and wood, paintings and prints in the East Lothian village

of Stenton

Open every day from noon to 5pm EXCEPT Thursday

Tel: 01368 850 256 www.christie.demon.co.uk

Small prints for Christmas

From £30-£14O A realgift .."a small

27 Nov - 24 Dec

investment that lasts a lifetime"

hilde’n’s Crusade”

ours 103m ,- games at 2pm} .

‘t: {I i ii I; it (it it P r I 3"! ti o a k e

1?» WORLD INTERIORS

Specialists in Unique Jewellery,

Christmas and Millennium collections

You don't have to trove! the world for gifts,

we bring the world to you.

SPECIAL GIFTS UNIQUE JEWELLERY

276 3-2: THE LIST 125