AME 8 PR I . , "‘“— (Mo/(71 Méfl

.\\\';1_\. from the lntstlt; lmstlr and high prit‘vs you‘ll find l’ringlt'k~ \Vnnllt-n .\lill. .\ \Vill't‘lHHlSt‘ lull ()lllnt' [\Vt‘t'tlS and tut'tnns and

7780

trzttlitinnul St‘nttislt knitwunx including cztslnnt-rtz ’lns ('Xt‘lllSth‘ mngt-s ()lt‘lflSSlt' pure mml lltslnnns. .‘\Il(l \w gtnn‘nntt‘t' you won‘t blunt :tlmnt tltt- prtt‘t's.

70-74 Bangor Road, Lcith, Edinburgh. 'I‘clcphonc 031-. t . . 161 2.