Theatre IISIIIlgS

City, Genre, Venue

QUEEN’S HALL

(.IL'II\ Slit‘t'l, (i(i.\ lel‘l JI’. II. “(I \\'.\J Paul McKenna Siiii lllliiii.",»15piii. L I 35” St‘t' (iI;i\j_'ii\\. (‘I}(IL' .\iiililni‘iiiiii.

TRAVERSE THEATRE

(Iiiiilii‘iilyt' Slit'cl. 333* Hill. |I’. II. 'I 'I. m; \\'.\i

Borders Fusion ’I III! " xiii 0 In“. 7. Illpiii, l L' ii. I'UIIH\\ iii}; llit' \llt'k'k'\\ iil lIit'Ii l/Itj/i/i/Iii/ S/iu/‘lx \t'llt‘\. Illa“

J i.‘i\t'i\t' iimx look In my wiilli iil IIlL' t'iiiiiili’}. \HIII lIll\ t'iillt't'liiiii iii lit-u \IIHII p|.'i_\\ h} \KI'IIL‘IS In in}; iii IIIt' St'iillixli IlHliIt'l\,

King Matt 'I Iiii I-l Sal l(i .Illll. 7pm; Sal ipiii i\ "pin. [5 iL’ii. St‘t‘ ( iI;l\}I(i\\. 'liiiii 'I Ilt‘dllt'.

Soft Boy 'I Illl 3| Sun II III”. Hpiii. [(i I Hi .IHIllI “mum's I(H|I\ iii llii' li;iliiii.‘i\ HI giilUItNt‘t'lit‘t' t'illii}t'il ;i \llt't'\‘\\lllI lllll zil |;i\l )t';ii'\ I'L'\Il\;lI I'i'iiiyi'. lllltI iiim yclx .'i \ct‘iiiiil ailing: \xilli lIlt' IlljJIlI) .‘it‘claiiiit'il \Vt'xl I.HIIII.’lIl \iiiilli 'I'Iii-iili‘t‘. St't' |H't'\ it'xx.

Edinburgh Dance

CHURCH HILL THEATRE

“a \liii'iiiiigsiilt' Road. III) I H‘). II’. III Variations 2001 Ill X & Sui 9 Jim. 7. illpiii (Sal mu! 2. illpiiii. (nil) if-I.5lll. .-\ \Iiimcaxc li‘iiiii \Iiii‘iiiiigsiilc I);lllL'L‘ .\L';I(I\'lll}.

The Wizard Of Oz Mon 1 I Sui Iii .liiii. 7pm. (7 i UH. Ilit' .\l;iiini' School nl Hallcl pi'cxi‘iil IIIL‘II' iiilt'rpi'clgiiinii HI llit‘ liiiit'lt'\\ t'Ii'l\\Ik' 'I‘it'kt‘ls :nuiluhlc from (H H 220 Mm.

Hot Off The Press ’l'liii ll Sui 33 Jun. 7pm (Sal iii;il I,.§IIplllI. [0.50 (LINN. .\ I);llllt‘ I’niiilt' Sliiilin pi‘cxt'iilaliiiii. 'l'it'kt'ls ;i\;iil;ihlc Il'Ull] “1005' (i7 7ISX.

FESTIVAL THEATRE

I i 3‘) \lk'HIMIII Sli’t't'l. 53‘) (MINI. III. \\'( '_ \\.\l

Adzido Pan African Dance Ensemble I'll IS A Sal In In”

"_ 10pm. {7 l; l 3 its L' llli 'l Ilt' danci- ciixt'inhlt'. accniiipgiiiit‘il h} 4! IS pit-cc (iliiiiiiaii l’;iii .\lllL‘;lll Ult'IIt'\Il.l .llltI Ill'lll\Il :i k'ilPJM’IIiI t|llllllk‘l. Black \iiit‘cx. pit-will llic cpit‘ l.i|c iii \.i.i .-\\;iiilt-\\;i;i \\;ii'i'ii>i (‘lllt't'll

SL'C l't'\ lt'\\.

KING’S THEATRE

2 I.t‘\t'll Slit-cl. 53‘) (MINI III. I I. \\(‘. \\.\|

Maximum Velocity I'll .\ i\ SJI U .Iiiiii Taillpiii, LES 1 (hi Siiiilt'nlx IlHlll 'I't'lliii'il ( ‘iillt‘yc'x J‘IUIL‘\\IHII.'II il;iiit'c training; t'nuixc [llk'St'lll an cwniii}; iii lizillt'l. t'iiiilt'iiipnigii} :iiiil |;i//. (‘iillt'gc stall and yiicxl t'liiiii-iigiuplici'x pim iilc IIIL‘ \lt‘px.

TRAVERSE THEATRE

(‘giiiihi'iilgt- Slit-cl. 328 Hill. ll’. II. ’I 'l. \\'( '. \\'.4\I

Physical Recall Dance Company III“ 7 .Illlli Spin. (S l Lil ll Ilic I,UII(IHII ligixcil ciiiilciiipiiigii} ilgiiit‘t' ciiinpan} pi'cxt'iil I\\U Ilt'\\ \\HII\\I li’m/I |i_\ t'liiii't'ugi'aplici' .I;iiiiit' \Vallnn. \\|iit‘li I(H)I\\ ;il \Ht‘it'l} '\ llIIlIllkIL‘\ lii\\;ii'iI\ iilil :iyt‘;:iliiI/i/i'luiigziIiiiik;illlit'\lii\1\;il iil llit' lillml. cu t‘i‘t'alt'il Ii} \Valliiii \\ IIIl I'iiiiiu Iiilugii'ilx.

Central Drama 8: Dance

Bathgale

REGAL COMMUNITY

THEATRE

Siilllll Ill‘iilgt‘ Sll‘t‘t‘l. 015m» I; {(i l-I. Soft Boy I'l‘l I5 .Illll. 7,3(lpiii. [S ([5). SW liiliiihiirgli. ’Iixiwi'xc ‘I'Iit‘ali'c. King Matt .\IHII IS .Illll. 7pm. H

(£2.50). .Scc ( ilaxgiixx, 'I'i‘iiii IIICQIII'C.

Friday l5 June a Sunday 22Jtily Howard Hodgkin

CAFE CONCERTS

Friday 6 July 7.30pm

Friday 20 July 7.30pm

CU LI NARY ARTS Friday l3 July 7.30pm The Secrets of Greece

The ouzo is optional!

What’s On

CAFE EXHIBITION

This exhibition concentrates on leading abstract artist Howard Hodgkin's hand coloured etchings and lithographs I977 I986 c0inCIding With an exhibition of his newest series of hand coloured prints at the Ingleby Galleiy Free

john Hall & Geneviene Wong A celebration of some of the more popular claSSical works from Bach and Poulenc to Debussy and Faure With Irish flautist John Hall and Malaysian pianist Genewene Wong.

Cafe Hub (£I5 per person) 0|3| 473 2067

Kevin Macleod Band featuring jack Evans From Hawaiian hulas to ragtime melodies this lively me Will showcase Scottish tra- ditional music as well as exploring some veiy different muSical styles.

Cafe Hub (£l5 per person) 0|3l 473 2067

Luscnous salads. fresh feta. JUIC)’ olives, fragrant herbs and spices and the freshest ingredients. The Hub Chef reveals the warm aromatic taste of the Greek islands

Cafe Hub (£22 per person) 0|3| 473 2067

The Hub, Royal Mile, Edinburgh EHI 2NE

www.eif.co.uk/thehub

EDINBURGH'S FESTIVAL CENTRE

Open every day

70 THE LIST

Hobbit forming: JRR Tolkien adapted for stage at Edinburgh Playhouse

Be shill

BELLSHILL CULTURAL CENTRE .IUIIII SIIL'L'I. “INA Jfl—‘SISI II). II. “(1 \\.\|

King Matt I'll b Jun. "pin. Uii‘; ii. Sct'

(i|;i\;_'ii\\_ IIUII IIlk'ilIIk'.

CUIIIIXBI'IIEIUIH CUMBERNAULD THEATRE Kilili'iiiii. Ill _‘ Vi 7 *3357 Il’. II. II. \\ ( ‘. \\.-\|

Blue Remembered Hills I‘ll x k S;il‘l_liiii.7.15piii. [7 [S i H [5i Su- (i|;i\§_'n\\. I i'.iiii\\;i}.

The Singing Kettle Silly Circus Ihu I-I Sun I7 In”. Scc KRIS Iisliiipxi King Matt \\cil Ill Illll‘ lpin l; 1.51). St't‘ Kltl\ Ii\lllij:\.

Tartuffe “ml 30 Sal 3 4 III”. 7.»15piii, ‘5 i [ii ,\t'c I’i'iiiliit'liniix pi't'xt'iil I l/ lilt'Ilt‘uiIK St'iih \t‘l'\iiili (II \IIIIICI'C.\ classic pla}.

Dundee

DUNDEE REP

Ill} Squaw. (II 383 3335 40. |I’. II. “I '. \\'.\|

Cabaret Ill 8 \Vt'il l .Illll iniil Slllll‘ 745p!!! iSal iii;il __.:Ilpllll.

{3.75 L' | 3.50 l £2.75 (0.75 i. I)lI|l\Ik'k' Rt'p'x rt'xiilcnl t'niiipaii} pi't'xt'iil IIlL'll' IlljJIlI} acclgiiiiicil i't'iiililiiiii HI IIIL‘ piipiilui' l‘l‘ll‘x musical.

The Winter’s Tale Him 1-: Sui In In”. 7.31)piiii.\';il iii;il _.*(lpiiii,

(0.75 L" I 351) l [3.75 [0.75 i, 'l'lic lx’cp\ iii IIUIISL‘ t‘iiiiipaii} pt-i'liii‘iii unt- iil Slialxt'xptxii‘ox IilSI and ;ii’§;ii;ilil_\ iiiml pimci’liil \xiii'kx. almiil ;i it'aliiiix .iiiil ii'i‘aliniigil king; and IIIL' lai' i'tuit'liiiij.‘ t'iiiixt'ipit‘iit‘cx HI Ill\ ;it'liiiii\.

Mince? .\liiii IS ik Illt' I” III”. "45pm. [p.75 [‘).5lli£2.75 UifSii I'Ul‘I‘t‘S \Igixwii i’t'liii'ii\ In IIIL' lllll\lt';lI liiriiial allt‘i' llic \llkk'k'\\ iil XIII/7. \\ illi lIll\ \lll'l't‘ul IIL'\\ wilt-rings. Sci lll\ltIt' llit' IllllltI of ;i ilcpi't'xxt'il iiiiglt' \\ i'ilt‘i‘. III/iii ,‘ lt'alun'x a liiiii’lccii \li'iiiig L';I\I and Milan t'niiiic mugs HI IIIt' ms} lixlt‘iiiiigg \ai'it'l}.

The Land Of Cakes \\'t~i| SH & III“ II .liiii. 7.-15piii;'l'liii 2.3llpint\ 7.»15piii. [0.75 t I 3.50 i [275 {(1.75 i. Suhlillt'tl ‘.\ I)lllI(IL‘L' \Icliiili'aiiia' lIll\ liliit‘k ciiiiit'il) h} l)iiii I);IICI\HII t‘uiicci‘iix llic lllIl;lI‘ll;lllI\ HI ;i limpilal \\ ho Imc llit'ii‘ \k‘ll\t‘ HI t‘iiiiiiiiiiily

Dunfermline

CARNEGIE HALL

lax! I’iii'l. HI 1S; KNIT. ll’. ll. \\('. \\,\I

The Happy Gang’s Cactus Canyon I‘l'l .\ i\ Sal ‘I III”. .Sct' KI\I\ listings.

Romeo and Juliet xiii In .luii. "Slippy LN 1L4 UH. (\Hiilil IiaIIt'l (i\\t'lll pi‘t'xt'iil lIl|\ pnpiilai t'I;l\\lt';iI hgillcl. \t‘iliiig SIi.iI\t'\pt-;ii'c\ li'agcil} In a score h} Ilt‘t'liii' IIt'i‘Iiiix.

Love and Money IIlll _‘I Illll ' Illl‘lll Hi t; !_ II I’|.i)\\.ii;'lil Ix’niia \Illllli' illliI .it'lit'\\ I i«~ii.i I\iiii\\ It‘s liziiii up f‘ll\\' ili'JllI Ini .lllilIIlt'l .l\I\t‘llIlll\' wilinl} IIll\ Illllt‘. IIlt‘ .it‘linii \k'llIIk" illi‘lllliI \ll\lk'. .i \llli'It‘ iiiiiiii

\\ [Hi .i \Ik'JlI k'lltI inli .llIiI lli' pimpct is llllIlI slick \liililt‘iili «illi-it'il Iliiw \ Il.lll\t'\ In tli.iii;_'c Iit'i Iiic

II£1IlllIl()ll

HAMILTON TOWN HALL

I H\\t'l \llt'IIlllf.‘l.lllli‘lll lx’nail. I'lli‘lfi 1*_‘.“"’ il’. \\('. \\ \I

Tenement Tales l iiiil \..i ii Illll 9V 1 m it" 50' III/.ilit'lli I).i\ iilwii'x .l\‘..lI\I

\\ iiiiiiiij: t'niiiit' pI.i} I‘.I\\'\I nii IIIk' \ilIHlllIllI IIIt' «ii .i It'llt'lllt'lll I‘lllIiIlllf.‘ and II\ mt llJ‘.lllI\

lnnerleiilien

TRAQUAIR HOUSE

lllqll “SUNS |l’. \\(‘. \\ \l

TWelfth Night I iilil \iiii Ill Illll illpiii Hi i (ll Sli.ikc\pt'.iic\ tniiiit pla} n1 IIII\I.II\t'll iilciilil} l\ J‘t'lIHllIlt'iI Hll llit~ piiiiiit'iiailt- I») Int-ml IIlt'JIlt'. .i_-:.iiii\i lIli‘ ili.iiii.ilit' Ii.it'kiliup nl Ii.ii|ii.iii IIthC

Kilinzii'nock

PALACE THEATRE

‘I ( ilt't‘ll \Ilt't'l. III 7“; 7.? ‘7‘)”

Moby Dick Sal In In” “pm [I Sm"

(il.i\;_'im. Iinii IIlt'.lIlt'

Kii'kcalih;

ADAM SMITH THEATRE

Ilt'lllli'cIl} lx’inil. HI “'3 -l I J‘L“) [|’. ||_ \\( '. \\,\|

Playing From The Heart I |lI|I lhu " Illll. 7pm LS <1) {-1.3% \cr ( iliixgnu. Iiiiii IIlt'Jllt',

The Enchanted Books \ii *i ll”) \t-c KI\I\ Il\IlllfJ\

A Simple Wish Sal 10 Jill] \t'v KI\I\

Il\I||lf_'\..

Sl Ani II‘EiWS

BYRE THEATRE

\lilm Sim-l. HI “I Fawn

Into The Woods “ml 3!! JUN \ii I L IllI 7. illpiii. Sal 3, illpiii i\ 7 ;“pin {IN I. l H5 {SSW 'I Ilt' llut' I IlL‘JIIk' IL' npt'ih lll .iii .ltI\t'llIllII|ll\ IlltH‘iI. \‘-|IIl .i \mt-iilccii \lli‘llfJ tun! picwiiiiii; Sit-plit'ii Suiiillit-iiii .iiiil .I.llllt'\ l..ipiiit'\it- \‘-HII\H1'_'HI \I.I\\I\ lulltliiic t'Il.lI.lt’It'l\ \t'c pim lk"~‘-

Stirling

MACROBERT

I lint-NI} iii \liiliiij;_ MIX!» 101ml JI’. II. \\('. \\ \J

Frankenstein I ll l< A Mi Iii In” I II Ill Wain i\ I‘llpiii; Sal ll.iiii i\ 3pm

£3 ill (lillit'iiiit- \\ IIk'L'I\ pit-will IIlt'll \Il.llll.lllt iikIJJ‘IdIlt‘ll iii .\l.ii_\ Slit-Hr} K gulliit' IIUI'IUI. Siiilahlc IUl t'IllIiIlt'll ilL'k'lI It‘ll .lIItI int-i

Fame IllL' I" Ill 33 Jun I)HII.|I \tailt'iii} \IlItIL'IlI\ pull HI] IIIL'II It‘;\|.;ii‘iiicix .llliI It‘.illl him. In il_\ 11] IIll\ pnpiilai lllll\lt‘.iI

7‘ :llpnl LS if_<i