YAA ASANTEWAA: WARRIOR QUEEN

King's Theatre, Edinburgh, Fri 15 & Sat 16 Jun 0...

'/-‘ 2' it,” ‘l/ /\ ) /l\ [ E [I H; [Kl-j. ' . .ll" 1' 1(z'r [) ,' a ( ;.I‘( "f.

ix“. ifxl ) if. i ll 1N

BLUE REMEMBERED HILLS

Cumbernauld Theatre, Fri 8 & Sat 9 Jun, then touring.

Pottered history

I“':1::;:;t.r<>f l":‘-/ flilt‘Tt'ifl \‘i‘ Ht'k‘iit‘l‘. than. \.<‘L. Hiqu‘f lit-ml (i llII|!".-.('<if\‘,

lliw Unlmwr lint it};

Sum- ‘.',lli in: illl' mt {ltd'JI intuit; ,it‘tlilg;

.: '1'“. luminm um lltllit'lh‘u‘ lpr wru- ll‘1‘rti<".<'fill‘gl, lille pnulm‘lw‘. ml [it‘lllllfl Pt‘lfau'lfx (“ASSN lfill'tl Ivlunwn ml; lam; ,u‘twrt; \lnarm mm! ,n‘tlw it‘li'fi tiring: Niilttnfl.

l'w- :xtwn. m? a: «mum n" mar-'1 mm

Al W i In it ‘N THE HOBBIT

(»,:I.\.. “\}~l(.,|‘«.'\',.(1-'.(;[ \Z.,r!‘.

tmngl', .'l‘.gll‘l lu- n' (,l>flé'f‘.<i".f mmng mm “Drum. <l::;tlnl>.!ig; '(f‘.(3i;il.(i"v.‘ tux/>111 i'NE limi‘m:atluugntlm.

Am limmt. ‘.'.'lt«: lint; mm: ti: 5, theatrical gulgapzatuuff: l<>(‘;i'_:f>" lrwr" illt' lilmfix Emmi". ti: “‘1” .‘.-:-%:I H at"

('Xll(r'li?l‘(i(' ml tl‘r- l‘lgz. :; wean-u: llrmurili ;1;ili‘e:'lf;<‘gztnx; :"wr‘: ml "1

mlvmal Idixr ,uxwul rum 'l .'u.ltz» .,;.' 1' v

gmnum‘u to i><,-ll<:'.<- {Hit w <t31.lxi'<::l.‘ r1<::;;1‘.:;.

tll<:;1g;t2<>‘ fl‘<:<:inl<lr<:rl 'ltllli. I‘u:5;~,.~,m:

f§t?‘.(?ll nui' (MEI. m t l.'.ifl‘.t' ltr

gun <>l<lix \.'.'<:'\.'(:l,<:(:r1g;<:tt.r‘g;,ati17w

l‘.‘()‘.(?ll‘.("lif) lltllli. {:llil tr: (:F; Calm: rm,

i>i;1<‘<>fmri‘ fiwna'

\.‘.'Ill1 g1 li‘lll:"‘.(ll|f§i rust and l\” rump-um; tr «mm; a lur‘lxgy'xwzi. BryantHim/Lung)In\fl‘z-;~it,:;1<‘,:‘ l‘rHtXlH‘li‘.(ll{WINSf_7;iL1<l;(-H<‘<'T<".2 luml Mimi? ‘.'.’lTI<"‘ ,al! 7319 1:;2'3. lt>l<t-\.i:::<\ri pin, 'Stmmtirgln‘vr

Playhouse, Edinburgh, Tue 19—Sat 23 Jun.

'x t' t, \ \ \' \\~ ,‘, ,llxlx, ltllklt‘flb \ mum mitten. m 21'! :m" ,x H '

the stage. lust the xxntw

hr 5:5 An iln‘ mm, ‘..,it» :mm: In: 'llU

fxlliiklkltibJulx‘iL1H: .

ltttk”, lllt’t‘l‘ltlxlkllk‘Siltlk‘itllt‘x‘iflit‘llk‘fl‘yfl 14'” ix‘ L" i illt\lfl1;\l? nanatnv, lmt that}: ‘.'.‘Hl mama" \/ ‘l‘a': l ' ' nunnnynl. ‘\’.’vll,1tl,aEwiigit,1ll\,iiwt.titlwiv'a- r 1 lune auntlnm out sliv- mus, \iu' I!‘ ‘i t: ' u ltllllt” ll'm‘ ["U t\".:§.',i 2.15.1): ifli‘» ,1 .t" lt‘

N022. tiltl'l‘.i; lk‘llfll‘t‘t‘“\lz’l‘xlftmll‘filli ‘.'.lltiillt"l fl‘fi E17”. ,1 ' 1'1"" "

tilltl i \‘Klt; t“\l‘t‘l|t‘llx‘ti \‘7 ll“

,0 of \‘Ll.’ ,iutlwrm“ has {mm ,M'uit. :zo slim: Tet Adults lot olenwflxasnnwxti1t=ri‘~.ln.a'xj tragic."

llw glint.

it‘llm‘llT real 0! ,ust ,1 gun'srui‘ fooww:

tilt‘llsl. l8lt“.t" Chili‘t’.’

.{4\ 'lulixt t‘ In llt‘llfllrxl .\ ,xtlxlrt‘ l,

mummy ivmlupfwr‘ :1{‘g¥'f‘:;"\"{’ . f, f_'»\:

§\\.ttt .\ klf‘.‘_1.."~‘ n .' .

k; k l [>\ilt'i.. lllltx lldb it‘ll altx '7 Ln ', _lt'(‘lit'.' :K T' t' f“, '.

x)!(liltirAiltfilfV.il\”(‘\:'!’(:,xh'ri.

'“u' pm“, :q'ttlr‘u)

Theatre

UZiEHIBIMS

>theatre

253 ARGYLE ST GLASGOW GZ 8DL

20-23 June

RSAMD FINAL YEAR SHOW with ARCHES THEATRE COMPANY

TIME LAF'SE

Celebrating 50 years, Andy Arnold has adapted the first plays presented by RSAMD, 30 Minutes In The Street and The Long Christmas Dinner into one production. Well crafted character studies, both have extraordinarily surreal and absurdist style.

21 June 12.30-8pm / 22 June 12.30-2pm CUMBERNAULD THEATRE

USUAL SUS PECTS

An innovative multi-media installation designed and produced by pupils from three Glasgow schools using video, digital, photography, performance, visual art, sculpture and design. This is an original and challenging view of youth culture.

0901 022 0300

calls charged at 25p per min

www.thearches.co.uk

Slrathclydc Theatre Group presents

gfiewe Minis

10 n r‘ ll3 aensvmv‘

@Filfil

,0' le ~ ()1 anew by Iain McAlmo

3i» @iwwsmggl

Ramshorn Theatre

98 Ingram Street

Glasgow G1 e-mail:ramshorn.theatre@strath.ac.uk te|20141 552 3489

Tickets: Mon-’l'ues £5/2 Wed-Sat£8/4

fights: K )R.\'

' THE LIST 67